digital examination

GDPR

General Data Protection Regulation

In this section your can find relevant information about GDPR.

GDPR is important delivering a home exam

This website is a resource to educate the public about the main elements of the General Data Protection Regulation (GDPR).

https://www.gdpreu.org/

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/