top of page
Search

Read about Lunds QPS system

QPS stands for Quality and Progress System

"QPS stands for Quality and Progress System och är ett digitalt system för just kvalitetssäkring och systematisk utveckling av utbildningarnas kvalitet.

Med QPS kan material lätt delas mellan olika kurser, oavsett vilket program de är skapade för.

Progressionen mot uppfyllda kursmål visualiseras dessutom automatiskt både för medarbetare och studenter. Detta gör kvalitetsuppföljning både lättare och tydligare.", https://qps.blogg.lu.se/

Orzone is proud to contribute in the development of this system, with their software Ortrac, For more info about the system please visit web site: click here

78 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page