top of page
Search

OSCE funktionalitet

Ortrac får många förfrågningar från Universitet gällande Ortrac och dess förmåga att leverera OSCE examinationer (VIVA och eller praktiska examinationer). Vi har jobbat med dessa typer av examinationer i många olika former de senaste åren, från att ha gått åt extrema lösningar med all tillgänglig teknologi och landat i en något mer pragmatisk approach.


Systemet vi levererar bygger på våran formulärgenerator med taggstruktur för spårbarhet vilket leder till en bra överskådlighet under själva eventet men också en avancerad analys där vi använder Microsoft PowerBI lösningar.


Denna lösning gör att universiteten kan koppla på egna vyer och använda datan vidare.


Artiklarna hittar man här

17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page